Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της δημοτικής επιτροπής

Χώρα Σφακίων 29 Δεκεμβρίου 2023

Αριθ. πρωτ.: 3807

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του

δημοτικού συμβουλίου

(όπως πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της δημοτικής επιτροπής

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα στη Χώρα Σφακίων την 02.01.2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της δημοτικής επιτροπής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 4 και 8 του ν. 5056/23, αντίστοιχα.

 

Ο προεδρεύων σύμβουλος

Καγιαδάκης Γεώργιος

 

Πίνακας αποδεκτών:

1. Βαλυράκης Νικόλαος του Μανούσου, δημοτικός σύμβουλος

2. Βυζηράκης Γεώργιος του Μιχαήλ, δημοτικός σύμβουλος

3. Γυπαράκης Βαρδής του Ιωσήφ, δημοτικός σύμβουλος

4. Δαμανάκης Εμμανουήλ του Πέτρου, δημοτικός σύμβουλος

5. Καγιαδάκης Γεώργιος του Βασιλείου, δημοτικός σύμβουλος

6. Κοπάσης Ελευθέριος του Νικολάου, δημοτικός σύμβουλος

7. Οικονομάκης Σταύρος του Σταύρου, δημοτικός σύμβουλος

8. Πολέντας Γεώργιος του Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμβουλος

9. Μπολιώτης Ιωάννης του Ιωσήφ, δημοτικός σύμβουλος

10. Νικολουδάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη, δημοτικός σύμβουλος

11. Καρκάνης Νικόλαος του Σπυρίδωνος, δημοτικός σύμβουλος

12. Μπραουδάκης Ιωάννης του Ευελπίδη, δημοτικός σύμβουλος

13. Σφηνιά Αφροδίτη του Ιωσήφ, δημοτικός σύμβουλος

14. Χιωτάκης Μανούσος του Εμμανουήλ, δημοτικός σύμβουλος

15. Χιωτάκης Μανούσος του Ιωσήφ, δημοτικός σύμβουλος