banner
Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα του Δήμου Σφακίων.
Ο διαδικτυακός αυτός τόπος έχει σκοπό να σας παρέχει μία πλήρη ενημέρωση γύρω από τις εξελίξεις στον Δήμο μας.
 

 

Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Σφακίων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
ΙΔ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Δ/νση: Χώρα Σφακίων, 73011
Τηλ.: 2825340021
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Α.Δ.Α. ΨΥΙΕΩΗ4-Τ01
Χώρα Σφακίων, 09/05/2024
Αρ. Πρωτ.: 1606
Αρ. Αποφ.: 196

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Σφακίων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων»
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η  196/2024
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α' 143/28.6.2007).
Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) περί τη «Συγκρότηση Δήμων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) περί «Αρμοδιότητες του Δημάρχου» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) περί «Αντιδημάρχων» όπως έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 3 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’ 163/6.10.2023) και ισχύει. 
Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α’ 107/31.07.2017) και ειδικότερα της παρ. 1 σύμφωνα με την οποία «Η παρ. 1 του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4051/2012 (Α' 40) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 της από 31.12.2012 Π.Ν.Π. (Α' 256), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4147/2013 (Α' 98), αντικαθίσταται ως εξής: «Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των Δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν αντιμισθία, η οποία καταβάλλεται από το δήμο».
Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134/09.08.2019).
Την με αρ. 15150/15-04-2014 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι ΟΤΑ της χώρας με το Ν.3852/2010», όπως ισχύει. 
Την υπ. αρ. 1333/110822/27.12.2023 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί ορισμού και αρμοδιότητες αντιδημάρχων.
Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021 (Ελληνική Στατιστική Αρχή 2846/ Β4 – 461/21.04.2023) για τον Δήμο Σφακίων σύμφωνα με τα οποία ο μόνιμος πληθυσμός του ανέρχεται στους 2.002 κατοίκους.
Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: Τρείς (3) Αντιδήμαρχοι στους οποίους θα παρέχεται αντιμισθία και ένας (1) Αντιδήμαρχος στον οποίο δεν θα παρέχεται αντιμισθία (άμισθος), σύμφωνα με τις διατάξεις τη παρ. 7 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σφακίων όπως ισχύει.
Την ανάγκη επίτευξης συντονισμού κατά την άσκηση της δημοτικής διοίκησης και του δημοτικού έργου γενικότερα.
Την με αριθμό 04/03-01-2024 Απόφαση Δημάρχου με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Σφακίων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων»
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 Ορίζει τον Αντιδήμαρχο Γυπαράκη Βαρδή, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, με τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί με την με αριθμό 04/2024 Απόφαση Δημάρχου και με ότι σε αυτήν ορίζεται.
 Ορίζει τον Αντιδήμαρχο Καγιαδάκη Γεώργιο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, με τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί με την με αριθμό 04/2024 Απόφαση Δημάρχου και με ότι σε αυτήν ορίζεται.
 Η θητεία των ανωτέρω οριζόμενων αντιδημάρχων ορίζεται για χρονική διάρκεια δύο (2) ετών έως 31/12/2025. Η ανάκληση ορισμού Αντιδημάρχου είναι δυνατή με απόφαση του Δημάρχου οποτεδήποτε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 5056/2023 και ισχύει.
 Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια», καθώς στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΟΣ

Γνωστοποίηση Δημάρχου Σφακίων για την κάλυψη μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
Ιδ. Γραφείο Δημάρχου
Πληροφορίες: Βενάκη Αικατερίνη
Ταχ. διεύθυνση: Χώρα Σφακίων, 73011
Τηλ.: 2825340000 (εσωτ. 21)
E-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελίδα: www.sfakia.gov.gr

ΑΔΑ: Ρ0ΥΟΩΗ4-2ΥΩ
Χώρα Σφακίων, 23/04/2024
Αριθ. Πρωτ.: 1390

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α’/28.06.2007) «Κώδικας κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 18 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α’/2020).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-07-2018 σχετικά με τον αριθμό των Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών).
3. Την με αριθμ. 1333 με Α.Π. 110822/27-12-2023 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΠΒΖ46ΜΤΛ6-Ρ90).
4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σφακίων (ΦΕΚ 2314/Β’/17-09-2013) και τις τροποποιήσεις του (ΦΕΚ 2940/Β’/29-08-2017 και ΦΕΚ 657/Β’/28.02.2019).
5. Την με αρ. 04/2024 Απόφαση του Δημάρχου Σφακίων περί ορισμού Αντιδημάρχων (ΑΔΑ: ΡΟΟΝΩΗ4-Κ6Ο).
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1396/23.04.2024 βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σφακίων περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας γνωστοποίησης.
7. Την ανάγκη πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Σφακίων, Δημόσια Έργα, Τεχνικές Μελέτες, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ
Την κάλυψη μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Σφακίων, Δημόσια Έργα, Τεχνικές Μελέτες, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
1) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ (άρθρα 11-17 του Ν. 3584/07),
2) Πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, της ημεδαπής ή πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, ή πτυχίο ή τίτλος τριτοβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από χώρα-μέλος της Ε.Ε., με πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το συμβούλιο ισοτιμιών του Π.Δ. 165/2000 είτε απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης από την αρμόδια αρχή του Π.Δ. 231/1998,
3) Να έχουν εμπειρία σε θέματα ΟΤΑ ή και νομικών προσώπων των ΟΤΑ ή σε κατασκευαστικά θέματα δημοσίων ή ιδιωτικών έργων τουλάχιστον πέντε ετών,
4) Γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
5) Ο/Η ενδιαφερόμενος/η χρειάζεται να αναπτύξει την ικανότητα παρακολούθησης των ημεδαπών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων συγκεντρώνοντας στοιχεία και υποβάλλοντας τον φάκελο δικαιολογητικών για την ένταξη του Δήμου σε αυτά.

Β. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:
α) Αίτηση
β) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
γ) Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
δ) Τίτλους Σπουδών σε πρωτότυπο ή αντίγραφο
ε) Η ειδίκευση πρέπει να τεκμηριώνεται με χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται συγκεκριμένα στοιχεία της επαγγελματικής ή επιστημονικής του ενασχόλησης και να αποδεικνύονται με επισυναπτόμενα έγγραφα (μεταπτυχιακά, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, συμμετοχή σε συνέδρια, δημοσιεύσεις κ.λπ.) Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Επίσης, η ειδίκευση μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας
στ) Πιστοποιητικό γνώσης χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών

Οι αιτήσεις με τα παραπάνω επισυναπτόμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο, από την Πέμπτη 25/04/2024 έως και την Τετάρτη 01/05/2024, από τις 8:30 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ., στο πρωτόκολλο του Δήμου Σφακίων, στο Δημαρχείο Σφακίων, Χώρα Σφακίων, Τηλ.: 28253-40000 (Αρμόδιος: Σαβιολάκης Ιωσήφ), είτε θα αποστέλλονται ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στο Δημαρχείο Σφακίων, στη Διεύθυνση: Δήμος Σφακίων, Χώρα Σφακίων Χανίων, 73011 ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ, είτε θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: sfakia-d@otenet.gr.
Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο Σφακίων με απόφαση του.

Ο Δήμαρχος Σφακίων
Ιωάννης Ζερβός

Γνωστοποίηση Δημάρχου Σφακίων για την κάλυψη μιας θέσης Ειδικού Συνεργάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
Γραφείο Δημάρχου
Χώρα Σφακίων, 73011
Τηλ.: 2825340021
Φαξ: 2825340017
Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Χώρα Σφακίων, 22-02-2024
Αριθμ. Πρωτ.: 636

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-07) «Κώδικας κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 18 του Ν 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018 σχετικά με τον αριθμό των Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών).
3. Την με αριθμ. 1333 με αρ.πρωτ. 110822/27-12-23 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΠΒΖ46ΜΤΛ6-Ρ90) .
4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σφακίων (ΦΕΚ 2314/Β’/17-09-2013) και τις τροποποιήσεις του (ΦΕΚ 2940/Β’/29-08-2017 και ΦΕΚ 657/Β’/28.02.2019).
5. Την με αρ. 4/2024 Απόφαση του Δημάρχου Σφακίων περί ορισμού Αντιδημάρχων (ΑΔΑ: ΡΟΟΝΩΗ4-Κ6Ο).
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 612/20-02-2024 βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σφακίων περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας γνωστοποίησης.
7. Την ανάγκη πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Σφακίων, Δημόσια Έργα, Τεχνικές Μελέτες, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ
Την κάλυψη μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Σφακίων, Δημόσια Έργα, Τεχνικές Μελέτες, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
1) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ (άρθρα 11-17 του ν. 3584/07),
2) Πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, της ημεδαπής ή πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, ή πτυχίο ή τίτλος τριτοβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από χώρα-μέλος της Ε.Ε., με πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το συμβούλιο ισοτιμιών του Π.Δ. 165/2000 είτε απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης από την αρμόδια αρχή του Π.Δ. 231/1998,
4) Να έχουν εμπειρία σε θέματα ΟΤΑ ή και νομικών προσώπων των ΟΤΑ ή σε κατασκευαστικά θέματα δημοσίων ή ιδιωτικών έργων τουλάχιστον πέντε ετών,
4) Γνώση αγγλικής γλώσσας
5) Γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
6) Ο/Η ενδιαφερόμενος/η χρειάζεται να αναπτύξει την ικανότητα παρακολούθησης των ημεδαπών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων συγκεντρώνοντας στοιχεία και υποβάλλοντας τον φάκελο δικαιολογητικών για την ένταξη του Δήμου σε αυτά

Β. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:
α) Αίτηση
β) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
γ) Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
δ) Τίτλους Σπουδών σε πρωτότυπο ή αντίγραφο
ε) Η ειδίκευση πρέπει να τεκμηριώνεται με χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται συγκεκριμένα στοιχεία της επαγγελματικής ή επιστημονικής του ενασχόλησης και να αποδεικνύονται με επισυναπτόμενα έγγραφα (μεταπτυχιακά, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, συμμετοχή σε συνέδρια, δημοσιεύσεις κ.λπ.) Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Επίσης, η ειδίκευση μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας
στ) Πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας
ζ) Πιστοποιητικό γνώσης χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
Οι αιτήσεις με τα παραπάνω επισυναπτόμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο, από την Δευτέρα 26/02/2024 μέχρι και την Παρασκευή 01/03/2024, από τις 8:30 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ., στο πρωτόκολλο του Δήμου Σφακίων, στο Δημαρχείο Σφακίων, Χώρα Σφακίων, Τηλ.: 28253-40000 (Αρμόδιος: Σαβιολάκης Ιωσήφ), είτε θα αποστέλλονται ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στο Δημαρχείο Σφακίων, στη Διεύθυνση: Δήμος Σφακίων, Χώρα Σφακίων Χανίων, 73011 ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ, είτε θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: sfakia-d@otenet.gr.
Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο Σφακίων με απόφαση του.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

Ιωάννης Ι. Ζερβός

Ορισμός Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Σφακίων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
ΙΔ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Δ/νση: Χώρα Σφακίων, 73011
Τηλ.: 2825340021
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων Δήμου
Σφακίων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων»

Α Π Ο Φ Α Σ Η 04/2024
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α' 143/28.6.2007).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) περί τη
«Συγκρότηση Δήμων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) περί
«Αρμοδιότητες του Δημάρχου» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) περί
«Αντιδημάρχων» όπως έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 3 του Ν. 5056/2023
(ΦΕΚ Α’ 163/6.10.2023) και ισχύει. 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α’ 107/31.07.2017) και
ειδικότερα της παρ. 1 σύμφωνα με την οποία «Η παρ. 1 του άρθρου 92 του Ν.
3852/2010, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4051/2012
(Α' 40) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 της από 31.12.2012 Π.Ν.Π. (Α' 256),
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4147/2013 (Α' 98), αντικαθίσταται ως
εξής: «Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των Δημοτικών
συμβουλίων λαμβάνουν αντιμισθία, η οποία καταβάλλεται από το δήμο».
6. Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134/09.08.2019).
7. Την με αρ. 15150/15-04-2014 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα
«Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι ΟΤΑ της χώρας με το Ν.3852/2010», όπως
ισχύει. 
8. Την υπ. αρ. 1333/110822/27.12.2023 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
περί ορισμού και αρμοδιότητες αντιδημάρχων.
9. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021
(Ελληνική Στατιστική Αρχή 2846/ Β4 – 461/21.04.2023) για τον Δήμο Σφακίων
σύμφωνα με τα οποία ο μόνιμος πληθυσμός του ανέρχεται στους 2.002
κατοίκους.
10. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία: Τρείς (3) Αντιδήμαρχοι στους οποίους θα παρέχεται αντιμισθία και
ένας (1) Αντιδήμαρχος στον οποίο δεν θα παρέχεται αντιμισθία (άμισθος),
σύμφωνα με τις διατάξεις τη παρ. 7 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 όπως
ισχύει.
11. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σφακίων όπως
ισχύει.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Χώρα Σφακίων, 03/01/2024
Αρ. Πρωτ.: 19
Αρ. Αποφ.: 04

ΑΔΑ: ΡΟΟΝΩΗ4-Κ6Ο

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ, ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΡΑΓΚΟΚΑΣΤΕΛΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ

Στην Χώρα Σφακίων στο Δημαρχείο σήμερα την 13ην του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2023 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Σφακίων ύστερα από την αρ.πρωτ. 3611/08-12-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που
δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς
Συμβούλους ( άρθρο 77 του Ν. 4555/2018) περιέχοντας τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ: «Έγκριση ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ, ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΦΡΑΓΚΟΚΑΣΤΕΛΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ» Εκτιμώμενης αξίας 500.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. »
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 7 μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής ήταν παρόντα :
1) Χιωτάκης Μανούσος Δήμαρχος ως Πρόεδρος
2) Αθητάκης Αντώνιος Μέλος
3) Σφηνιά Αφροδίτη Μέλος
4) Νικολουδάκης Εμμανουήλ Μέλος
5) Χιωτάκης Ανδρέας Μέλος
Απόντα αν και νόμιμα κληθέντα οι παρακάτω:
1) Ζερβός Ιωάννης Μέλος
2) Μπολιώτης Ιωάννης Μέλος
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Αμοιραδάκη Αθηνά για την τήρηση των
πρακτικών.
Μετά την διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος
στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Το έργο σύμφωνα με την με απ 4125/29-09-2022 απόφαση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ

 

Σχετικα αρχεια

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Έγκριση ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ορισμός μελών

Οικονομική_προσφορά_Έργου

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

ΣΧΕΔΙΑ ZIP

ΤΕΥΧΗ ZIP

Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της δημοτικής επιτροπής

Χώρα Σφακίων 29 Δεκεμβρίου 2023

Αριθ. πρωτ.: 3807

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του

δημοτικού συμβουλίου

(όπως πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της δημοτικής επιτροπής

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα στη Χώρα Σφακίων την 02.01.2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της δημοτικής επιτροπής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 4 και 8 του ν. 5056/23, αντίστοιχα.

 

Ο προεδρεύων σύμβουλος

Καγιαδάκης Γεώργιος

 

Πίνακας αποδεκτών:

1. Βαλυράκης Νικόλαος του Μανούσου, δημοτικός σύμβουλος

2. Βυζηράκης Γεώργιος του Μιχαήλ, δημοτικός σύμβουλος

3. Γυπαράκης Βαρδής του Ιωσήφ, δημοτικός σύμβουλος

4. Δαμανάκης Εμμανουήλ του Πέτρου, δημοτικός σύμβουλος

5. Καγιαδάκης Γεώργιος του Βασιλείου, δημοτικός σύμβουλος

6. Κοπάσης Ελευθέριος του Νικολάου, δημοτικός σύμβουλος

7. Οικονομάκης Σταύρος του Σταύρου, δημοτικός σύμβουλος

8. Πολέντας Γεώργιος του Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμβουλος

9. Μπολιώτης Ιωάννης του Ιωσήφ, δημοτικός σύμβουλος

10. Νικολουδάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη, δημοτικός σύμβουλος

11. Καρκάνης Νικόλαος του Σπυρίδωνος, δημοτικός σύμβουλος

12. Μπραουδάκης Ιωάννης του Ευελπίδη, δημοτικός σύμβουλος

13. Σφηνιά Αφροδίτη του Ιωσήφ, δημοτικός σύμβουλος

14. Χιωτάκης Μανούσος του Εμμανουήλ, δημοτικός σύμβουλος

15. Χιωτάκης Μανούσος του Ιωσήφ, δημοτικός σύμβουλος

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2-2023

Σχετικο αρχειο με τους πινακες επιτυχοντων εδω

Πολιτική απορρήτου Δήμου Σφακίων